EESTIMAA RONGID | TALLINNA TRAMM
EST
EESTIMAA RONGID   
Eesti esimene FLIRT.

Diiselrongi katsesõit.

Kolmevagunine diiselrong.

Kahevagunine diiselrong.

Diiselmootor.


STADLER FLIRT DIISELRONG

  Info koosseisude kohta


ETTEVÕTEST

Euroopa üks suurimatest raudteeveeremi tootjatest Stadler Rail Group on alustatud Ernst Stadler`iga aastal 1942 Zurichis. Aastal 1945 algas ettevõte akkumulaator- ning diiselvedurite tootmist. Aastaks 1962 kolis arenev ettevõte Šweitsi linna Bussnang. Reisirongide projekteerimist ja valmistamist algas tehas aastal 1984.

Aastal 2005 on avatud Stadler`i tehas Ungaris, aastal 2006 Poolas, aastal 2008 Algeerias, aastal 2009 Tšehhis, aastal 2011 Ameerika Ühendriikides ning aastal 2012 Valgevenes. Peale seda on Stadler`i tehased asutatud mitmes Saksamaa linnades ja Austrias.

Aastal 2012 hakkas Poola tehas valmistama FLIRT mudeli (Fast Light Innovative Regional Train - kiir kerge innovatiivne linnalähirong) elektri- ja diiselronge Eesti Vabariigi jaoks, kuid diiselronge valmistas tehas esmakordselt. Aasta 2013 jooksul saadab tehas Eestisse 18 elektri- ja 20 diiselrongi.


DIISELRONGIST

Eesti jaoks valmistatud Stadler FLIRT diiselrongid koosnevad sõltuvalt mudelist kahest, kolmest või neljast vagunist. Rongi juhtvagunid tähistatakse A ja B tähtedega, vahevagunid nende olemasolu puhul - C ja D tähtedega. Peale selle diiselrongil on mootorsektsioon, mida nimetatakse ka veoenergiamooduliks, mis paikneb koosseisu keskel, kolmevagunise koosseisu puhul - A ja C vagunite vahel.

Diiselrong on valmistatud samasuguste parameetritega ning välimusega nagu sama mudeli elektrirong ning erineb elektrirongist vaid mootorsektsiooni olemusega ja vooluvõtturite puudumisega. Juhikabiin ja paljud teised sõlmed samuti ei erine Stadler FLIRT elektrirongist

Mootorsektsioonis on paigaldatud kaks kuuetsilindrilist diiselmootorit võimsusega 671 kW, mille poolt tekitatud võimsus muudetakse asünkroongeneraatori abil elektriliseks võimsuseks. Generaator tootab kolmefaasilist vahelduvvoolu, mis juhatakse veoenergiamoodulist otsavagunites asuvatesse voolumuundurisse, ning edasi saavad veoelektrimootorid muundurist juba alalisvoolu. Neljavagunine diiselrong on varustatud ülikondensaatoriga, mis kogub elektridünaamilisel pidurdamisel vabanenud energiat ning hiljem annab lisajõudu koosseisu kiirendamisel.

Rongi juhtvagunite esiotsad toetuvad keheteljelistele mootorpöördvankritele, kus iga telje peal on paigaldatud veomootor võimsusega 350 kW. Juhtvagunite tagaotsad, vahevagunid ja veoenergiamoodul toetuvad Jakobsi pöördvankritele.Vagunite kered koosnevad kokkukeevitatud pressitud kergprofiilidest, mis moodustavad isekandva konstruktsiooni. Rongi abiseadmed on paigaldatud katusele, mis võimaldab teha reisijatesalongi osaliselt madalapõhjaliseks.

Vaguni igal küljel asub üks elektrijuhtimisega kahepoolne automaat lükanduks laiusega 1300 mm, mille avamine toimub seisu ajal reisija poolt nuppu vajutades. Vajadusel saab teostada uste sundavamist juhikabiinist. Multifunksionaalse ala uks on varustatud ka lükandsillaga, mis sillatab rongi põranda ja perrooni vahelist vahet. Multifunksionaalne ala asub koosseisu C vagunis (kahevagunises rongis A vagunis) ning peale lükandsilla on varustatud jalgrattade vedamiseks ettenähtud kohtadega ning tualettruumiga.

Stadler FLIRT diiselrong on varustatud Scharfenbergi haakeseadmega, mis võimaldab teostada rongide automaatse kokku- ja lahtihaakimist ning ühendab ronge mehaaniliselt, pneumaatiliselt, elektriliselt ning elektroonselt. Kahe või mitme kokkuhaagitud rongide juhtimine toimub ühe inimesega ühest juhtimispostist. Segakooseisus (DMU ja EMU) töötamiseks on diiselrong varustatud ka elektrirongi juhtimiseks vajalikutega seadmetega.

Reisijatesalongid on varustatud automaatse kliimaseadmetega, valvekaameratega, tulekahjusignalisatsiooniga ning traadita internetiühendusega. Diiselrongi A vaguni esiotsas asub I klassi ala, neljavagunises koosseisus asub I klassi ala ka B juhtvagunis.

Esimene Stadler FLIRT diiselrong (2404) saabus Pääsküla depoosse 10. detsembril 2012 a. 20. augustist 2013 a. hakkasid uued diiselrongid testirežiimis teenindama reisijaid esialgu vaid elektrifitseeritud liinidel, aastast 2014 aga algub rongide liinitöö kõikidel riigisisestel raudteeliinidel. Tootja poolt määratud rongide ekspluatatsiooni aeg on 35 aastat.


TEHNILISED ANDMED

DMU 2 DMU 3 DMU 4
 Pikkus (mm)
45 47059 89574 320
 Laius (mm)
3 500
 Kõrgus (mm)
4 500
 Tühimass (t)
116135159
 Kiirendus (m/s2)
1.050.850.85
 Maksimaalne kiirus (km/h)
160
 Istekohtade arv
105161214
 Seisukohtade arv
99154211
 Kütusepaagi mahutavus (l)
2 800


Dmitri KNJAZEV

Eesti Raudteeajaloo Selts
Copyright 2007-2021, ERTAS.
Kõik materjalid on nende autorite omand.
Nende kasutamine teistes ressursides ilma vastava loata on keelatud!
Statistika: 112 / 407307.